11 Haziran 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31508

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Akreditasyon Kurumundan:

 

Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: