10 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31507

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: