8 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31505

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden: