8 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31505

YARGI İLÂNLARI

Gaziosmanpaşa 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 15. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Hatay 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: