3 Haziran 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31500

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: