1 Haziran 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31498

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden: