28 Mayıs 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31494

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

 

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: