27 Mayıs 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31493

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: