26 Mayıs 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31492

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Orman Genel Müdürlüğünden:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):