25 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31491

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden: