25 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31491

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

İzmir ili Çeşme Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Çorum Belediye Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğünden (Erzurum):