24 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31490

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: