17 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31484

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden: