11 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31481

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: