10 Mayıs 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31480

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden: