9 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31479

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: