9 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31479

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

TAŞINMAZLAR KİRAYA VERİLECEKTİR

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden:

 

MADEN RUHSATI İLE BU RUHSATIN KAPSADIĞI MADEN SAHASININ İŞLETME HAKKI VERİLMESİ YÖNTEMİYLE DEVREDİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

KARADON MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

KOZLU MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

ARMUTÇUK MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

AMASRA MÜESSESESİ İHTİYACI OLARAK MADEN DİREĞİ NAKLİ HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden: