6 Mayıs 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31476

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığından:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: