4 Mayıs 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31474

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstinye Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kayseri İli Melikgazi Belediye Başkanlığından:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: