2 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31472

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Edirne Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Batman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: