2 Mayıs 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31472

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

DÜZELTME İLANI

Ilgın Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

225 TON n-BUTANOL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğünden:

 

ÇATALAĞZI LAVVUARI CAKA TESİSİ VE TRANSFER BANTLARININ ÇALIŞTIRILMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

ARSA SATIŞ KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ):