30 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31470

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) 10. Bölge Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Kömür Asfalt Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şirketinden (BELKO):

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Turkish Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: