28 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31468

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: