16 Nisan 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31456

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: