13 Nisan 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31453

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Kayseri İli Talas Belediye Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Bank of America Yatırım Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: