11 Nisan 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31451

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

JPMorgan Chase Bank, N.A. Merkezi Columbus, Ohio - İstanbul Türkiye Şubesi Müdürler Kurulundan:

 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: