7 Nisan 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31447

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden: