6 Nisan 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31446

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: