5 Nisan 2021 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31445

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Gelir İdaresi Başkanlığından:

 

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: