1 Nisan 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31441

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: