30 Mart 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31439

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Pursaklar Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Etimesgut Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: