28 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31437

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Karabük İli Safranbolu Belediye Başkanlığından:

 

Kırklareli İli Büyükmandıra Belediye Başkanlığından:

 

Kırklareli İli Lüleburgaz Belediye Başkanlığından:

 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Birleşik Fon Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

GSD Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Standard Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Societe Generale (S.A.) Paris Merkezi Fransa İstanbul Türkiye Merkez Şubesinden: