26 Mart 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31435

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Galata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: