25 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31434

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yaşar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: