24 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31433

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: