23 Mart 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31432

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ İÇİN TAKİP GEMİSİ HİZMETİ ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

HELEZON (SPİRAL) BURGU SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığından:

 

TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Nevşehir İli Göreme Belediye Başkanlığından: