23 Mart 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31432

YARGI İLÂNLARI

Viranşehir 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Büyükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

 

İnebolu Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Karaman 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesinden: