21 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31430

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Tokat İli Çat Belediye Başkanlığından:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Fatih Belediye Başkanlığından:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

 

Yalova İli Termal Belediye Başkanlığından:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden: