18 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31427

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: