17 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31426

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nevşehir İli Kozaklı Belediye Başkanlığından:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Nurol Yatırım Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden: