16 Mart 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31425

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Ankara İli Çankaya Belediye Başkanlığından:

 

Edirne Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul İli Şişli Belediye Başkanlığından:

 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat İli Tanoba Belediye Başkanlığından:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: