14 Mart 2021 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 31423

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Şekerbank T.A.Ş Genel Müdürlüğünden: