12 Mart 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31421

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aksaray İli Taşpınar Belediye Başkanlığından:

 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maltepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: