10 Mart 2021 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31419

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: