4 Mart 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31413

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden:

 

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığından:

 

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: