2 Mart 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31411

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından: 

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından: 

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 18. Bölge Müdürlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Ankara İli Yenimahalle Belediye Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’den:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aksaray İli Ortaköy Belediye Başkanlığından:

 

Çankırı İli Yaylakent Belediye Başkanlığından:

 

Gelir İdaresi Başkanlığından:

 

Toros Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: