2 Mart 2021 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31411

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Ortapazar Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

 

YAŞ ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Işıklı Çay Fabrikası Müdürlüğünden:

 

DÜZELTME İLANI

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

HİDROLİK HORTUM ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: