18 Şubat 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31399

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

TCDD 2. Bölge Müdürlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: