12 Şubat 2021 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 31393

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:

 

Ticaret Bakanlığından:

 

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: