4 Şubat 2021 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31385

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

İçişleri Bakanlığı YİKOB Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: